Brochure >>>

Op 21 november 2019 heeft Het Molenberaad een brochure uitgebracht. Via berekeningen laten we zien dat onze oplossingen zonder N207 zuid beter en toekomstbestendiger zijn dan de scenario’s van de Provincie Zuid-Holland. De berekeningen gebruiken dezelfde uitgangspunten als de Provincie

De brochure van het molenberaad

Deze publicatie geeft in duidelijke taal de oplossingen van Het Molenberaad weer. De belangrijkste knelpunten worden vergeleken met de oplossingen van de provincie. Uitgangspunt zijn dezelfde getallen en er is gebruik gemaakt van hetzelfde rekenmodel. Vandaar zijn de uitkomsten volstrekt vergelijkbaar.

Onderbouwing van de brochure

om de brochure leesbaar en voor iedereen begrijpbaar te houden hebben we niet alle details en onderbouwing kunnen opnemen. In dit vrij technisch stuk kunt u veel aanvullende informatie vinden en maken we de onderbouwing van onze plannen compleet

Begeleidend Persbericht bij de brochure

Om de pers op de hoogte te brengen van het bestaan van de brochure en te attenderen op dit beter en toekomstbestendiger alternatief hebben wij een persbericht opgesteld en verstuurd naar verschillende media in de regio.

Sluit Menu